دل من

دل من یه روز به دریا زد ورفت...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

پشت پا به رسم دنیا زد و رفت...

 

زنده ها خیلی براش کهنه بودن...

 

خودشو تو مرده ها جا زد و رفت...

 

هوای تازه دلش می خواست ولی...

 

آخرش تو غبارا زد و رفت...

 

دنبال کلید خوشبختی می گشت...

 

خودشم قفلی رو فقلا زد و رفت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید