دلم تنگ است ، به خاطرات میروم به خاطرات با تو بودن،به لحظات در

کنار تو بودن. دلم تنگ است به خاطرات میروم به دقایقی که با توسپری

کردم ،به هر ثانیه اش سرک میکشم.دلم تنگ است به خاطرات میرومبه

مسیری که با تو  پیمودم به تمامیه رد پایت .هنوز دلم تنگ است ولی

اين  بار در خاطرات هم باز   به لحظه جدایی از تو میرسم و این لحظه

 

کاش هنوز همان لحظه اول بود. دلم تنگ است

/ 0 نظر / 8 بازدید