روانشناسي خيانت و روابط پنهاني(قسمت دوم)

خيانت عشقي :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 اين نوع رابطه ي پنهاني در ابتدا از يك صحبت كوتاه آغاز شده و به تدريج به يك رابطه ي عميق و شديد بدل مي

 

گردد . در پايان نيز چيزي جز ندامت و از هم پاشيدن زندگي فرد ثمري در پي ندارد . انگيزه ي اصلي آن افزايش

 

اعتماد به نفس فرد مي باشد اما به طور كاذب .

 

 به انواع رابطه ي عشقي خيانت آميز توجه كنيد :

 

رابطه ي عشقي كور كورانه:
 
در اين نوع رابطه پنهاني فرد به نوعي به عشق اعتياد دارد . وي به احساسي كه در هنگام عاشق شدن به وي

 

دست مي دهد كه همان افزايش ترشح آمفيتامين در بدنش مي باشد اعتياد دارد . كه معمولا فرد را غير منطقي و

 

شيفته مي گرداند . يك شهوت كوركورانه نسبت به يك فرد مي باشد كه در آن عشق به صورت وسواسي ، غير

 

واقعي ، آتشين و بي پروا نمود پيدا مي كند .
 
فرد در اين نوع عشق خود را به مخاطره انداخته و به آب و آتش مي زند كه به وصال معشوق خود برسد . هنگامي

 

كه معشوق در كنار فرد عاشق نباشد احساس عذاب مي كند و هنگامي كه معشوق حضور دارد احساس وجد .
 
اين نوع رابطه ي عشقي مي تواند از چند هفته تا چندين سال به طول انجامد . اما پس از گذشت زمان هر دو فرد

 

پي مي برند كه آنطور كه تصور مي كردند يكديگر را نمي شناسند و با يكديگر سازگاري ندارند . در اين نوع رابطه

 

فرد از همسر يا شريك پيشين خود معمولا جدا مي گردد.
 
رابطه ي عشقي تفنني :
 
اين نوع رابطه ي پنهاني بر مبناي دوستي ، تفاهم و مراقبت دو جانبه از يكديگر شكل مي گيرد . اين نوع رابطه به

 

نوعي گريختن از وظايف ، مسئو ليت ها و فشارهاي زندگي روزمره و پناه آوردن به يك فرد جديد مي باشد . در اين

 

نوع رابطه دو فرد به طور قابل ملاحظه اي احساساتي مي باشند و ممكن است كه با هم رابطه ي جنسي بر قرار

 

كنند و يا هيچگونه رابطه ي جنسي با يكديگر نداشته باشند .
 
در اين نوع رابطه دو فرد اعتقاد دارند كه فرصتي براي خود شناسي ، رابطه ي جنسي ، تجربه اندوزي ، مشاوره

 

و مورد پذيرش قرار گرفتن در اختيار آنان قرار مي دهد . دو فرد در اين رابطه بسيار محرم يكديگر بوده و رازدار

 

مي باشند . مي تواند سالها به طول انجامد و يا حتي مادام العمر ادامه يابد . فرد ممكن است از همسر و يا شريك

 

پيشين خود جدا نگردد و حتي اعتقاد داشته ياشد كه رابطه ي پنهاني وي و بر آورده گشتن نيازهاي وي از اين

 

طريق سبب تحكيم زندگي مشتركش مي گردد .
 
رابطه ي عشقي مقطعي :
 
اين نوع رابطه ي پنهاني در دوران تغيير و تحول و عبور از يك مقطع به مقطع ديگر زندگي فرد به وقوع مي

 

پيوندد . ميان دو فردي كه خواهان تجارب غير جدي ، سرگرم كننده و افزايش دهنده ي عزت نفس مي باشند .

 

بيشتر در هنگام رويدادهاي مثبت مانند ارتقاء مقام ، ترفيع ، پاداش ، يافتن شغل جديد توسط همسر ، فرزند دار

 

شدن و يا نقل مكان به يك خانه ي جديد حادث مي گردد . در زمان موفقيت در فرد نوعي احساس شايستگي و كفايت

 

پديد مي آيد كه در فرد توقع يك پاداش ويژه را ايجاد مي كند . مانند رابطه بر قرار كردن با يك فرد تازه كه هم سرگرم

 

كننده باشد و هم زياد سختگير و مشكل پسند نباشد . اين حالت در زمانهاي نا خوشايند نيز مي تواند به وقوع

 

بپيوندد . زماني كه فرد خواهان فردي است كه قادر باشد ناكامي ، شكست و ناراحتي وي را درك كرده و تسلي

 

خاطر و پشتيبان وي باشد .

اين نوع رابطه كلا زود گذر مي باشد و عمرش كوتاه است . شايد كمتر از يك سال و بندرت زندگي مشترك فرد را از

 

هم مي گسلد . اين رابطه براي فرد نيازهاي امنيت ، اختيار داشتن ، تعلق پذيري ، عاشق و معشوق بودن ، مورد

 

پذيرش بودن و اعتماد بنفس را تامين مي كند .
 
رابطه ي عشقي انتقامجويانه :
 
برخي از زنان از مردان و برخي مردان نيز از زنان نفرت دارند . آنها لذت را در آزار دادن ، فريب دادن و بازي

 

دادن ديگران مي بينند . آنها دروغگويان ماهري نيز مي باشند . آنها قربانيان خود را معمولا از ميان افراد آسيب

 

پذير ، ساده لوح و معصوم شناسايي و انتخاب مي كنند . آنها در ابتدا وعده هاي خوشايندي به طرف مقابل مي

 

دهند اما در انتها چيزي جز ناكامي ، رنجش خاطر و تحقير شدگي براي قرباني باقي نمي گذارند . فرد ابتداي

 

آشنايي خيلي با حيله گري و ظرافت به قرباني نزديك مي گردد . ممكن است خود را فرد بسيار موفق و يا سر

 

شناس معرفي كند و يا آنكه خود را يك قرباني رقت انگيز جا زده و حس ترحم قرباني را بر انگيزد . اما پس از

 

گذشت زمان به تدريج قرباني را نااميد ، تحقير و مطيع خود مي گرداند . پول ، وقت ، انرژي و اعتماد به نفس

 

قرباني خود را مي گيرد . در اينگونه افراد با سلطه جويي و كنترل كردن فرد ديگر نوعي احساس امنيت در فرد

 

پديد مي آيد . فرد در اين رابطه ي پنهان از همسر و يا شريك پيشين خود جدا نمي گردد .  

 

                                (ادامه دارد)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید