اشتباه بود

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دلم برای کسی تنگ است که همچون کودکی معصوم

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی را نثار من می کرد

کسی که در همه جا با من و پيوسته نيز با من بود

کسی که بی من ماند و کسی که با من نيست02.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید