اگر مي داني در اين جهان كسي هست <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير مي كند

وصداي قلبت آبرويت را به تاراج ميبرد ،

مهم نيست كه او مال تو باشد ،

مهم اين است كه فقط باشد :

زندگي كند ، لذّت ببرد

و نفس بكشد

/ 0 نظر / 5 بازدید