؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 
 
یک نفر دلتنگ است یک نفر می گرید یک نفر سخت دلش بارانیست .....
 
 یک نفر در گلوی خویش بغض خیسی دارد 
 
بغض کالی دارد یک نفر طرح وداع می کشد روی گل سرخ خيال.......  
 
/ 0 نظر / 7 بازدید