من میدانم که روزی خواهم مرد ، پس مرا در خاک می نهید !!!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 مرا در تابوت سیاهی بگذارید تا همه بدانند که سیاه بخت بودام !!!

 

    چشمان مرا باز بگذارید ، تا تمامی جهان بدانند که چشم انتظار از این دنیا رفته ام .

 

    دستانم را از تابوت بیرون بگذارید تا همه بدانند که من به آنچه می خواستم  نرسیدم !!! 

  

  و در آخر یک پارچه سیاه بر تابوتم بکشید ، تا همگان بدانند هر چه ظلمت بود کشیدم ...

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید