خيلی اعصابم خورده حاضرم هر چی جلوی دستمه تيکه تيکه کنم؟؟؟؟؟

اه .12.gif17.gif16.gif

واقعا که هيشکی منو درک نمی کنه؟؟؟؟ امروز انتخاب واحد داشتم اما سايت باز نشد17.gif12.gif

با همه قهرم28.gifحوصله هم ندارم02.gifميخوام بخوابم . خيلی خستم31.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید