عشق

نقابی  بيش نمانده بر روي صورتك هاي زندگيمان.

عشق را به بازي گرفته و بدون هيچ ترسي ميگوييم عاشقيم.

...........................

عشق چيست؟

بازيچيه ي دست من و تو و ما و ايشانكه

به هر كس مي رسيم مي گويد : عاشق كسي هستم كه....

به هر كس مي رسيم مي گويد : اگر نبينمش مي ميرم چون......

به هر كس مي رسيم مي گويد : عشق من عشق حقيقي است زيرا....

به هر كس ميرسيم مي گويد : همه چيز تمام مي شود عشق من هم تمام شد.......

به هر كس مي رسيم مي گويد : عاشق كسي ديگر شدم ...........

به هر كس مي رسيم مي گويد :.............

........

واين است پستي زندگيمان , واژه اي كه بايد با عليه السلام بكار ببريم

مسخره ي دست من و  تو و ما و وايشان شده و  ديگر به پستي هم نام عشق می دهيم.

از تو اي عشق معذرت مي خواهم به خاطر اين همه فحش

.......

تقديم به عاشقاي دنيا( منبعش رو نميدونم)

/ 0 نظر / 3 بازدید