تو را من دوست می دارم

تو را من دوست می دارم
 
به شیدایی به شور عشق
 
به مجنون پرُ آوازه
 
به قطره قطره ی باران
 
به گلبرگ تر و تازه
 
به هر یادی که در خاطر
 
به یادت بسته شیرازه
 
به چشمانت که می دوزد
 
نگاهم را به دَروازه
 
تو را من دوست می دارم
 
نمی دانم، نمی دا نم چه اندازه
 
به گل هایی که می روید
 
بهاران در دل صحرا
 
به دشت سینه عاشق
 
که می سوزد زهجران ها
 
به سوگند دو دل با هم
 
که می بندند پیمان ها
 
به گرمایی که می بخشد
 
نگاهی بر دل شیدا
 
تو را من دوست می دارم
 
به آبی وسعت دریا
 
به اشک شوق دیداری
 
به پایان شب هجران
 
به مستی و صفای می
 
به شور و عشق بی پایان
 
به غوغای دل عاشق
 
به صبح وصل مشتاقان
 
به لحظه لحظه با یادت
 
که آرامش دهد بر جان
 
تو را من دوست می دارم
 
میان جمله ی خوبان
/ 0 نظر / 4 بازدید