اي کسيکه نگاه چشمان من را به خودت جذب کرد ه ای

چشمان من به آن چيزي که در بين ما بيدار شد خنديدند

چه رازي در تو وجود دارد اي کسيکه در برابر من ايستاده اي 16.gif

/ 0 نظر / 45 بازدید