lover.jpg

من اه می کشم و تو پشت سر هم مینویسی

از همه چیز شعر می سازی حتی سلام های سرسنگینم

و خداحا فظی هایت که همیشه بی جواب می ماند

من دیگر خسته شدم

از این همه حرفهای تکراری

از این همه...... بگذریم

نمی دانم

چرا

دلم,دیگر به چشمهای کسی بند نمی شود؟؟؟؟

/ 0 نظر / 36 بازدید