درختان عاشق زمين اند و زمين عاشق درختان . پرندگان عاشق درختانند و درختان عاشق پرندگان . زمين عاشق آسمان است و آسمان عاشق زمين . سراسر هستي در اقيانوس عظيم عشق به سر مي برد . بگذار عشق نيايش تو باشد ، بگذار عشق عبادت تو باشد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زمان مثل رود ميگذرد و در مسير زمان

فقط و فقط آبرفت خاطره مي ماند

و آبرفت هميشه چمنزار خواهد شد

و من دلم خوش است كه در سالهاي قحطي آينده

تمام باره هاي خسته يادم از اين چمنزار

سير خواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید