من اينو خيلی دوست دارم .02.gif

 

چشم من بيا منو ياري بكن گونه هام خشكيده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كاري بكن غيرگريه مگه كاري مي شه كرد كاري از نمي ياد زاري بكن  اونكه رفته ديگه هيچ وقت نمي ياد تا قيامت دل من گريه مي خواد هر چي دريا رو زمين داره خدا با تمام ابراي اسمونا كاشكي مي داد  همرو به چشم من تا چشمام به حال من گريه كنند  اونكه رفته ديگه هيچ وقت نمي ياد تا قيامت دل من گريه مي خواد  قصه ي گذشته هاي دورمون خيلي زود مثل يه خواب تموم شدند  حالا بايد سر رو زانو بذارن تا قيامت اشك حسرت ببارم  دل هيچكي مثل من غم نداره مثل من غربت و ماتم نداره  حالا كه گريه دواي دردمه چرا چشما اشكشو كم مي ياره  خورشيد روشن ما دزديدن زير اون ابراي سنگي كشيدن همه جا رنگ شياه ماتمه فرصت موندنمون خيلي كمه اونكه رفته ديگه هيچوقت نمي ياد تا قامت دل من گريه مي خواد سرنوشت چشاش كور نمي بينه زخم خنجرش مي مونه تو سينه لب دسته سينه ي غرق به قصه ي موندن ادم همينه اونكه رفته ديگه هيچوقت نمي ياد تا قيامت دل من گريه مي خواد!!!!!!!!!!!!!!!!


/ 0 نظر / 6 بازدید