سلام اميدوارم حالتون خوب باشه ؟10.gif

اما من اصلا خوب نيستم !!!!!!!!! 02.gif

چون هفته ی ديگه امتحان  دارم و قد يه ارزن هم حاليم نميشه؟؟؟؟؟؟؟ راستی نامه

ی مشروطی ترم پيشم هم با اجازتون پيش پای خودم رسيد خونه؟02.gif

منم که خدا رو شکر هيچ وقت کم نمی يارم  01.gif09.gif

اين روزا اصلا حوصله ندارم ؟ همش دارم بد ميارم ؟ نمی دونم چرا !!!!06.gif

اين مسنجرم هم امروز کليد کرده باز نميشه ؟

اينجا رو همش شد علامت سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

راستی به خاطر فرهنگ درست استفاده کردن از موبايل بالاخره شرکت مخابرات لطف

کرد و موبايلمو قطع کرد02.gif17.gif12.gif28.gifديگه دوسشون ندارم 28.gif

ديگه برگرد يار ديگه بس کن يار  دل من از غصه داغون شد................

خب ديگه فعلا ما بريم  خيلی دوستون دارم بوس باييييييييييييييييييييييييييييييييييی

/ 0 نظر / 7 بازدید