گريسته

ميداني!؟

ديشب باز باران مي باريد...

گمان کردم که شايد توگريستهباشي.

دلم گرفته بود...باز هم براي چشمانت دلتنگبودم.

نميدانم ولي هرگاه خورشيد قصد رفتن ميکند به يادتو ميافتم..

چشمانم مملو از اشک ميشود

و گويي آن زمان چشمان تورا هم بارانيمي بينم...

کاش هيچ گاه چشمانت را باراني نبينم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 2 بازدید