و آنقدر در گفتن یک حرف حاشیه رفتم
 
               
   وبه جای نوشتن تنها یک کلمه   گوشه دفتر خاطراتت                        
                                                                
  

      شعر های حاشیه ای نوشتم !!!!
 
                  تا عاقبت در حاشیه چشم هایت افتادم
 
                                          حالا که حاشیه نشینی را تجربه می کنم
 
                                 
                                                       بگذار  فقط یک حرف حاشیه ای دیگر بزنم
 
                                                                                                   
                                                                                                              دوستت دارم.
 

/ 0 نظر / 28 بازدید