آخر اي محبوب زيبا

بعد از اين دير آشنائي

آمدي خواندي برايم قصه ي تلخ جدايي مانده ام سر در گريبان بي تو در

شبهاي غمگين بي تو باشد همدم من ياد پيمان هاي ديرين

آن گل سرخي كه دادي در سكوت خانه پژمرد آتش عشق و محبت در خزان

سينه افسرد

/ 0 نظر / 6 بازدید