عشق(قسمت پنجم)

تا به حال چندین بار اینگونه جملات را از آقایان ناکام ر عشق شنیده اید :" آدمهای خوب همیشه بازنده است" و یا" چرا دختران خیلی زیبا  باید در کنار آدمهای احمق و بی کلاس باشند." اما علت آن چیست؟ آیا خوب بودن است و یا چیز دیگر؟ مسلماّ خوب بودن و نجیب بودن نمی تواند علت آن باشد. علت اصلی آن زیاد خوب بودن است. پسران و مردان خیلی خوب و نجیب معمولاّ دارای خصوصیات زیر میباشند:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1-              افرادی هستند که به همسر خود اجازه میدهند تمام اداره امور زندگی را در دست بگیرند.

2-     دوستانی هستند که برای همه، همه نوع کاری انجام میدهند اما زندگی خودشان آشفته و فراموش شده است.

3-     رئیسی هستند که به زیردستان خود از گل بالاتر نمی گویند و مدام مشغول راضی نگاه داشتن آنها میباشند

4-     مردان هستند که به دیگران اجازه می دهند هر آنچه دلشان خواست در موردشان بگویند و اعتراضی نمیکنند.

5-              بسیار وابسته هستند و هیچگاه نه نمی گویند.

6-              زندگی آنها تحت کنترل دیگران و یا فرد خاصی میباشد.

7-              نیازها و خواسته های دیگران را بر نیازها و خواستهای خودشان مقدم میدارند.

8-              از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده و بدنبال پذیرش دیگران میباشند.

9-              قدرت خودشان را نادیده میگیریند و نقش یک قربانی را در زندگی بازی میکنند.

10-       اشتباه و عیوب خود را پنهان میکننند.

 

اشتباهاتی که مردان خیلی خوب و نازنین مرتکب میشوند به قرار زیر است:

 

1-              خیلی خود را محتاج و نیازمند زنان نشان میدهند.

2-              از دختران و زنان بت ساخته و آنان را میپرستند.

3-              برای دیگران زندگی میکنند و خود و زندگی شان را به دست فراموشی میسپارند.

4-              شادی و خوشبختی آنها خیلی وابسته به دیگران میباشد.

5-     انتظارات غیر واقعی دارند. انتظار دارند چون خودشان دختری را تا حد پرستش دوست دارند آن دختر نیز باید در مقابل آنها را دوست بدارد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید