عشق ناسالم (قسمت چهارم)

اما درعشق ناسالم :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1- تفكر وسواس گونه در رابطه

 

2- زندگي اجتماعي محدود و بي توجهي به دوستان قديمي

 

3- غرق در رفتار طرف مقابل و وحشت از تغيير و پيشرفت ديگري

 

4- حسادت ، تملك جويي و ترس از رقابت

 

5- تلاش در تغيير ديگري مطابق تصورات خيالي خود

 

6- رابطه اي كه بر پايه ي توهمات و اجتناب از موضوعات نا خوشايند است

 

7- انتظار از فرد مقابل براي برطرف كردن تمام مشكلات و نجات وي

 

8- غرق در احساسات و مشكلات فرد مقابل

 

9- عجز در تحمل تنهايي

 

10- فشار در برقراري رابطه ي جنسي به خاطر عدم احساس امنيت ، ترس و نياز به ا رضاي فوري .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید