من تازه رسيدم........

سلام

من اومدم......01.gif

اميدوارم همگی خوب باشين 10.gifو از اين به بعد

تقديم به کسانی که بی هیچ جرمی آهسته تر از ياس

به خواب رفته اند ...

امشب باران به ميهمانی چشمانم آمده ...

خسته ام خسته از همه کس و همه چيز حتی از نفس

کشيدن...

امروز عقربه های ساعت حادثه را برايم به تصوير

کشيدند ...

اکنون من با خاطرات نفس گرفته ات زندگی را با آه

سردی می نوازم .


 

/ 0 نظر / 3 بازدید