بهش نگید که من چه قدر دوستش دارم

بهش نگید که من چه قدردوستش دارم

برای بردن دلش؛کوه راروشونه ام میذارم

بهش نگیددیوونه ی چشمهاش شدم

مست همه شیطونیهاش،عاشق خنده هاش شدم

اگه بفهمه عاشقم؛میره وپیداش نمیشه

کی میدونه؛ عاقبت این دل زارم چی میشه؟

اگه بفهمه عاشقم،قلبش را پنهون میکنه

پیش چشمهای عاشقم؛ رقیب را مهمون میکنه02.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید