روانشناسي خيانت و روابط پنهاني(قسمت اول)

*  ماهيت خيانت عشقي با خيانت جنسي تفاوت دارد .
 
* زنان و مردان براي خيانت عشقي خود دلايل يكسان اما براي خيانتهاي جنسي خود دلايل متفاوتي دارند .
 
* 15% از افرادي كه مرتكب خيانت جنسي شده اند همسر پيشين خود را طلاق داده و با معشوقه ي خود ازدواج

 

مي كنند .
 
* 80% از افرادي كه به قصد ازدواج با معشوقه  همسر پيشين خود را طلاق داده اند ، از كرده ي خود پشيمان

 

مي گردند .
 
* بيشتر رابطه هاي پنهاني 2-3 سال به طول مي انجامد اما برخي ممكن است مادام العمر باشد .
 
* عامل خوشبختي در زندگي زناشويي احتمال خيانت را منتفي نمي كند .
 
* پر مشغله بودن همسر عامل نا توان كننده اي براي نداشتن رابطه ي پنهاني وي نمي باشد .
 
به طور كلي 3 نوع خيانت و يا رابطه ي پنهاني وجود دارد :
 
# رابطه ي عشقي

# رابطه ي جنسي

# رابطه ي اينترنتي
 
خيانت عشقي : يك رابطه ي پنهاني مي باشد كه در آن يك پيوند احساسي و جنسي صميمانه ميان يك فرد متاهل با

 

فرد ديگري كه همسر قانوني وي نمي باشد بر قرار مي گردد .
 
خيانت جنسي : يك رابطه ي پنهاني مي باشد كه در آن يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نمي باشد

 

رابطه ي جنسي بر قرار مي كند . در اين نوع رابطه عنصر علاقه و يا وابستگي احساسي وجود ندارد .
 
خيانت اينترنتي : شامل گفتگو و تبادل تصاوير و مشخصات يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نمي

 

باشد از طريق اينترنت و چت . محتواي گفتگوها و تبادل تصاوير و مشخصات عموما در رابطه با مسايل جنسي و

 

صميمانه مي باشد .
 
عمده نياز هايي كه فرد در يك رابطه ي نا مشروع و پنهاني سعي در تامين آنها دارد به قرار زير مي باشد :
 
مورد نياز بودن - رفاقت - درك شدن - دوست داشته شدن - يك ريسك لذت بخش و مفرح - احساس آزادي -

 

استقلال - سرگرمي - بر آورده ساختن نياز هاي جنسي - تقويت اعتماد به نفس - سلطه جويي - تجربه ي تازه -

 

ماجرا جويي - القا داشتن استحقاق و شايستگي - رقابت - شيطنت - پر كردن خلا تنهايي - برتري جويي - انتقام

 

جويي - تعلق پذيري - احساس امنيت - مورد پذيرش واقع شدن - هيجان - لذت جويي - احساس جواني كردن -

 

تنوع طلبي - خود شناسي .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                           (ادامه دارد)

/ 0 نظر / 10 بازدید